Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2020

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536958)

Client
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
State
zachodniopomorskie
Address
78-111 Ustronie Morskie, ul. Polna 3 3
Phone
94 351 59 44
Fax
94 351 59 44
www
www.gosir-ustronie-morskie.pl
E-Mail
gosir@ustronie-morskie.pl
Created
2020-01-14

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 3 78-111 Ustronie Morskie zachodniopomorskie tel. 94 351 59 44 fax. 94 351 59 44 REGON 32090450900000 www.gosir-ustronie-morskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2020

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2020 r.” w szacunkowych ilościach 9256 godzin w tym: - basen kryty – 8016 godzin - basen otwarty – 1240 godzin 2. Podane powyżej ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej mogą ulec zmianie tj. zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będą podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych usług. 3. Zabezpieczenie ratownicze i szkoleniowe. 3.1. Zabezpieczenie ratownicze na krytej pływalni a) w terminie od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 roku, b) od poniedziałku do niedzieli, c) w godzinach funkcjonowania pływalni d) wymiar czasu pracy pływalni 4008 h dla 2 ratowników na zmianie co daje razem 8016 h e) w dwuosobowym składzie ratowniczym. f) Szczegółowy zakres obowiązków ratownika stanowi załącznik do SIWZ g) Regulamin krytej pływalni stanowi załącznik do SIWZ 3.2. Zabezpieczenie ratownicze na kąpielisku otwartym: a) w terminie od 01.07.2020 roku do 31.08.2020 roku lub innym wskazanych przez Zamawiającego uzgodnionym z Wykonawcą b) od poniedziałku do niedzieli, c) w godzinach funkcjonowania kąpieliska otwartego, d) wymiar czasu pracy kąpieliska 620 h dla dwóch ratowników na zmianie co daje razem 1240 h e) w dwuosobowym składzie ratowniczym. f) Szczegółowy zakres obowiązków ratownika stanowi załącznik do SIWZ g) Regulamin kąpieliska otwartego stanowi załącznik SIWZ Charakterystyka obiektu krytego basenu w części basenowej obejmuje: • basen pływacki (25 m x 12,5 m, głębokość – od 120 do 180 cm) przystosowany do rozgrywania zawodów sportowych, • basen rekreacyjno szkoleniowy (13,7m x 15,3 m, głębokość – 90 - 125 cm), • jacuzzi dla 18 osób (3 sztuki po 6 osób) • zjeżdżalnia rurowa o długości ok. 45 m zakończona basenem hamownym o wymiarach 3 x 6m • sauna sucha, sauna parowa Charakterystyka obiektu kąpieliska otwartego obejmuje: • Pawilon socjalny • Basen otwarty – 600 m2 (24 m x 25 m głębokość 90 – 135 cm) • Zjeżdżalnia 30 mb • Zjeżdżalnia szeroka 15 mb • Brodziki dla stóp, natryski • Plaża trawiasta • Plac zabaw dla dzieci • 2 Korty tenisowe Charakterystyka części socjalnej basenu krytego: • Zaplecze szatniowe damskie i męskie • Pomieszczenia dla ratowników • Natryski i wc dla ratowników i lekarza • Wycierania + WC • Natryski damskie i męskie • Przebieralnia dla osób niepełnosprawnych + WC • Pokój socjalny • Szatnia dla personelu damska i męska • Natrysk dla personelu + WC • WC dla personelu Charakterystyka pływalni krytej oraz kąpieliska otwartego obejmuje: Pływalnia kryta oraz kąpielisko otwarte zlokalizowane jest przy ul. Polnej 3 w miejscowości Ustronie Morskie. Jest ona częścią kompleksu sportowo-rekreacyjnego „HELIOS”, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb sportowo rekreacyjnych mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych z poza terenu gminy. Kody CPV: 75252000-7 – służby ratownicze, 92000000-1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących pracę ratowników. 5. Wykonawca oświadcza, iż ratownicy wykonujący zamówienie są zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 6. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wszelkich dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących pracę ratownika. 7. Wykonawca zobowiązany jest raz na kwartał przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 4. 8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 4, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia, w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. 9. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 75252000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information