Kursy podnoszące jakość procesu kształcenia dorosłych z podziałem na zadania

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536955)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2020-01-14

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kursy podnoszące jakość procesu kształcenia dorosłych z podziałem na zadania

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są kursy zawodowe mające na celu uzyskanie uprawnień zwiększających kwalifikacje zawodowe i poszerzające możliwości uzyskania lepszej pracy przez uczestników kursów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ oraz Istotnych Postanowieniach umowy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 zadań, których zakres prac obejmuje: 1) W zakresie zadania nr 1 pn.: „Kurs operatora wózków widłowych”: a) przeprowadzenie kursu: -przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 65 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.); -przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób; -miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku; b) pierwszy egzamin zewnętrzny (ustalenie terminu egzaminu zewnętrznego wraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem kursanta do egzaminu oraz jego opłacenie). 2) W zakresie zadania nr 2 pn.: „Kurs obsługi kombajnu zbożowego”: a) przeprowadzenie kursu: -przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 55 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.); -przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób; -miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku; 3) W zakresie zadania nr 3 pn.: „Kurs spawacza MAG”: a) przeprowadzenie kursu: - przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 150 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.); - przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób; - miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku; b) pierwszy egzamin zewnętrzny (ustalenie terminu egzaminu zewnętrznego wraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem kursanta do egzaminu oraz jego opłacenie). 4) W zakresie zadania nr 4 pn.: „ Kurs obsługi ładowarki czołowej”: c) przeprowadzenie kursu: - przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 40 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.); - przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób; - miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku; d) pierwszy egzamin zewnętrzny (ustalenie terminu egzaminu zewnętrznego wraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem kursanta do egzaminu oraz jego opłacenie). 5) W zakresie zadania nr 5 pn.: „Kurs prawa jazdy kategorii C”: a) przeprowadzenie kursu: -przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 50 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.); -przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób; -miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku/ jazdy próbne w promieniu 50 km od Zespołu Szkół; b) pierwszy egzamin zewnętrzny – teoretyczny i praktyczny (ustalenie terminu egzaminu zewnętrznego wraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem kursanta do egzaminu oraz jego opłacenie). 6) W zakresie zadania nr 6 pn.: „Kurs prawa jazdy kategorii C+E”: a) przeprowadzenie kursu: -przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 45 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.); -przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób; -miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku/ jazdy próbne w promieniu 50 km od Zespołu Szkół; b) pierwszy egzamin zewnętrzny – teoretyczny i praktyczny (ustalenie terminu egzaminu zewnętrznego wraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem kursanta do egzaminu oraz jego opłacenie). 7) W zakresie zadania nr 7 pn.: „Kurs klasyfikacji na przewóz rzeczy”: a) przeprowadzenie kursu: -przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 140 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.); -przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób; -miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku/ jazdy próbne w promieniu 50 km od Zespołu Szkół; b) pierwszy egzamin zewnętrzny – teoretyczny (ustalenie terminu egzaminu zewnętrznego wraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem kursanta do egzaminu oraz jego opłacenie). 2. Kod opisujący przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego, 80212000-3 - Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80530000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information