Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536949)

Client
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
State
zachodniopomorskie
Address
78-600 Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99 99
Phone
67 258 44 61
Fax
67 258 44 61 wew. 448
E-Mail
e.szypryt@cos.pl
Created
2020-01-14

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99 99 78-600 Wałcz zachodniopomorskie tel. 67 258 44 61 fax. 67 258 44 61 wew. 448 REGON 14273335600000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa mięsa i produktów mięsnych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i produktów mięsnych. Mięso i produkty mięsne muszą być wysokiej jakości, spełniać wymagania jakościowe dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich normach, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP. Mięso i produkty mięsne będą przechowywane u zamawiającego, w pojemnikach wykonawcy do czasu kolejnej dostawy (pojemniki czyste, bez obcych zapachów, mające atesty, powinny być przeznaczone tylko do jednego rodzaju asortymentu). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony w załącznik nr 2 do SIWZ (formularz kalkulacyjny). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy). 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanego mięsa i produktów mięsnych w jednej ze wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz kalkulacyjny) pozycji lub całkowitej rezygnacji z jednej z pozycji. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może zostać pomniejszony maksymalnie o 20% ogólnej wartości zamówienia, tzn. zostanie zrealizowany w co najmniej 80%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanej dostawy. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information