Świadczenie usług związanych z organizacją podróży służbowych w kraju i zagranicą dla Instytutu Europy Środkowej

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536947)

Client
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ
State
lubelskie
Address
20-080 LUBLIN, NIECALA 5
Phone
0048 81 532 29 07, 607 555 737
www
www.ies.lublin.pl
E-Mail
beata.surmacz@ies.lublin.pl, andrzej.derylo@ies.lublin.pl
Created
2020-01-14

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ NIECALA 5 20-080 LUBLIN lubelskie tel. 0048 81 532 29 07, 607 555 737 REGON 382102374 www.ies.lublin.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług związanych z organizacją podróży służbowych w kraju i zagranicą dla Instytutu Europy Środkowej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa Instytutu Europy Środkowej w zakresie świadczenia usług związanych z organizacją podróży służbowych, na wydarzenia organizowane w celu współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz jednostkami naukowymi i akademickimi w kraju i zagranicą. 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: dokonywanie rezerwacji, wystawianie, sprzedaż i dostarczanie Zamawiającemu biletów lotniczych, kolejowych, wraz z usługami towarzyszącymi – w szczególności dostarczanie biletów w formie, terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego oraz nabywanie ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia bagaży na potrzeby wyjazdów służbowych, oraz pośrednictwo w uzyskaniu i zakupie wiz. 2.3. Planowana ilość biletów/podróży (na różnych trasach), które Zamawiający zamierza zakupić w trakcie trwania umowy będzie wynosić nie mniej niż 80 sztuk zamówień jednostkowych i nie więcej niż 130 sztuk zamówień jednostkowych. /Przez zamówienie jednostkowe Zamawiający rozumie realizację usługi dla 1 podróżującego do miejsca docelowego wraz z podróżą powrotną/. Tym samym Zamawiający korzysta z prawa opcji o którym mowa w art. 34 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający gwarantuje minimalną ilość zamówień jednostkowych w liczbie nie mniejszej niż 80. Ilość pomiędzy 81 a 130 stanowi opcję, z której Zamawiający może, ale nie musi skorzystać. Wykonawca nie może sobie rościć prawa do realizacji zamówień większej niż określona jako minimum, czyli 80 sztuk zamówień jednostkowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 63512000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3500 złotych

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information