Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – buty operacyjne

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536946)

Client
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 12
Phone
71 3689584
Fax
71 36 89 583; 36 89 234
www
www.dco.com.pl,
E-Mail
dco@post.pl
Created
2020-01-14

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12 12 53-413 Wrocław dolnośląskie tel. 71 3689584 fax. 71 36 89 583; 36 89 234 REGON 00029009600000 www.dco.com.pl,

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – buty operacyjne

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – obuwie operacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ . 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem nr 5 do SIWZ „Projekt umowy”. 3.4. Zamawiający prosi o złożenie załącznika nr 1 w formie elektronicznej (prosimy o dołączenie płyty CD). W nagłówku wersji elektronicznej należy wpisać nazwę i adres firmy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39512100-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: . . 9nWarunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: łącznie: 2130 zł , w tym: Pakiet nr 1 – 880,00 zł, Pakiet nr 2 – 300,00 zł, Pakiet nr 3 – 950,00 zł,

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information