Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536945)

Client
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
State
świętokrzyskie
Address
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3
Phone
412 672 100
Fax
412 672 110
www
www.um.ostrowiec.pl
E-Mail
przetargi@um.ostrowiec.pl
Created
2020-01-14

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ul. Głogowskiego 3 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie tel. 412 672 100 fax. 412 672 110 REGON 29100983400000 www.um.ostrowiec.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie promocji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport. Zakres zamówienia obejmuje dwie części: Część I Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport – piłkę ręczną mężczyzn Zakres I części zamówienia: Wykonawca, którego zespół będzie uczestniczył w pierwszoligowych rozgrywkach piłki ręcznej mężczyzn II rundy sezonu 2019/2020, zobowiązuje się w okresie od dnia następnego po podpisaniu niniejszej umowy do dnia 04 maja 2020 roku świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie promocji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez: 1) umieszczenie nadruku herbu Ostrowca Świętokrzyskiego na koszulkach ligowych i treningowych oraz na dresach treningowych zawodników, w których będą oni występować podczas rozgrywek, treningów oraz turniejów, 2) umieszczenie herbu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz adresu internetowego Urzędu Miasta (www.um.ostrowiec.pl) wraz z linkiem na stronie internetowej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, 3) umieszczanie herbu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na plakatach informujących o meczach pierwszoligowych piłki ręcznej, organizowanych lub współorganizowanych przez Wykonawcę; 4) umieszczanie na hali, w której rozgrywane będą mecze pierwszoligowe piłki ręcznej, organizowane lub współorganizowane przez Wykonawcę, baneru promocyjnego z herbem i nazwą miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a także adresem internetowym Urzędu Miasta (www.um.ostrowiec.pl); 5) zamieszczenie herbu i nazwy miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na banerze reklamowym, eksponowanym podczas rozgrywek juniorskich; 6) udostępnianie Zamawiającemu do celów promocyjnych miasta informacji o działalności Wykonawcy, możliwość posługiwania się jego nazwą, znakami graficznymi, wizerunkami zawodników oraz ich osiągnięciami sportowymi, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą; 7) publikowanie przez Wykonawcę przynajmniej dwa razy w okresie obowiązywania umowy informacji o współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Wykonawcy; 8) udostępnianie mediom lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, w tym także mediom elektronicznym, relacji i zdjęć lub innych zapisów z zawodów organizowanych lub współorganizowanych przez Wykonawcę, z adnotacją o współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski; 9) wymienianie przez spikera zawodów, organizowanych lub współorganizowanych przez Wykonawcę, nazwy miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i informacji o współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski; 10) trwałe dokumentowanie wszystkich działań promocyjnych, podejmowanych przez Wykonawcę, za pomocą wycinków prasowych, zdjęć, filmów, itp. Część II Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport – piłkę nożną mężczyzn. Zakres II części zamówienia: Wykonawca, którego zespół będzie uczestniczył w trzecioligowych rozgrywkach piłki nożnej w II rundzie sezonu 2019/2020, zobowiązuje się w okresie od dnia następnego po podpisaniu niniejszej umowy do dnia 15 czerwca 2020 r. świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie promocji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport. Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez: 1) zamieszczenie nadruku herbu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego we wszystkich materiałach informacyjnych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę w związku z organizowaniem rozgrywek piłkarskich tj. programach rozgrywek, zaproszeniach na mecze, plakatach informujących o terminach rozgrywek, biletach, karnetach, materiałach prasowych, 2) umieszczenie nadruku herbu i nazwy miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na przodzie koszulek ligowych zawodników (na wysokości klatki piersiowej), w których będą występować podczas rozgrywek, treningów oraz turniejów z udziałem zespołu; 3) umieszczanie na stadionie, na którym rozgrywane będą mecze piłkarskie, organizowane lub współorganizowane przez Wykonawcę, baneru promocyjnego z herbem i nazwą Ostrowca Świętokrzyskiego, a także adresem internetowym Urzędu Miasta (www.um.ostrowiec.pl), 4) umieszczenie herbu oraz adresu internetowego Urzędu Miasta (www.um.ostrowiec.pl) wraz z linkiem na oficjalnej stronie internetowej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 5) umieszczenie herbu z nazwą miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na tzw. planszy sponsorskiej, eksponowanej podczas wszystkich konferencji prasowych, organizowanych przez Wykonawcę, 6) udostępnianie Zamawiającemu do celów promocyjnych miasta informacji o działalności Wykonawcy, możliwość posługiwania się jego nazwą, znakami graficznymi, wizerunkami zawodników oraz ich osiągnięciami sportowymi, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą, 7) publikowanie przynajmniej dwa razy w okresie obowiązywania umowy informacji o współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Wykonawcy, 8) udostępnianie mediom lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, w tym także mediom elektronicznym, relacji i zdjęć lub innych zapisów z rozgrywek organizowanych lub współorganizowanych przez Wykonawcę, z adnotacją o współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, 9) wymienianie przez spikerów meczów, organizowanych lub współorganizowanych przez Wykonawcę nazwy miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i informacji o współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, 10) trwałe dokumentowanie wszystkich działań promocyjnych podejmowanych przez Wykonawcę za pomocą: wycinków prasowych, zdjęć, filmów, itp.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79342200-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information