„Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju.”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536944)

Client
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
State
lubuskie
Address
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7 7
Phone
68 4565403, 4565404, 4565277
Fax
68 4565404
www
www.bip.lubuskie.pl
E-Mail
przetargi@lubuskie.pl
Created
2020-01-14

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 7 65-057 Zielona Góra lubuskie tel. 68 4565403, 4565404, 4565277 fax. 68 4565404 REGON 97077008900000 www.bip.lubuskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju.”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż przez Wykonawcę wyłącznie paliw płynnych (benzyny bezołowiowej Pb 95, benzyny bezołowiowej Pb 98 wg Polskiej Normy PN-EN 228 oraz oleju napędowego ON, oleju napędowego ON premium wg Polskiej Normy PN-EN 590) do samochodów służbowych Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 2. Zamawiający przewiduje dokonanie w okresie obowiązywania Umowy zakupów następujących ilości paliwa: a) Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 30 000 litrów, b) Benzyny bezołowiowej Pb 98 w ilości do 10 000 litrów, c) Oleju napędowego ON w ilości do 40 000 litrów, d) Oleju napędowego ON premium w ilości do 15 000 litrów. (Zamawiający pod pojęciem „premium” rozumie olej napędowy klasy premium o podwyższonych właściwościach o minimalnej liczbie cetanowej 55). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09132100-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information