Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lidzbark w 2020 r.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536939)

Client
Gmina Lidzbark
State
warmińsko-mazurskie
Address
13-230 Lidzbark, ul. Sądowa 21 21
Phone
023 6961505
Fax
023 6962107
www
www.lidzbark.pl
E-Mail
umig@lidzbark.pl
Created
2020-01-14

Gmina Lidzbark

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lidzbark ul. Sądowa 21 21 13-230 Lidzbark warmińsko-mazurskie tel. 023 6961505 fax. 023 6962107 REGON 13037794200000 www.lidzbark.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lidzbark w 2020 r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które będą polegały na „Bieżącym utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lidzbark w 2020 r. ”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w przedmiarze - kosztorysie stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, gdzie zostały wyszczególnione roboty. 3. Rzeczywiste wartości robót będą wynikały ze zleceń składanych według potrzeb przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233141-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information