Prace konserwacyjne, eksploatacyjne i porządkowe oraz naprawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania trzech zdrojów oligoceńskich wraz ze stacją uzdatniania wody i punktem czerpalnym będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536937)

Client
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
State
mazowieckie
Address
00-528 Warszawa, Hoża 13
Phone
+48 22 2774201,
Fax
-
www
www.zzw.waw.pl
E-Mail
zamowienia@zzw.waw.pl,
Created
2020-01-14

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Hoża 13 00-528 Warszawa mazowieckie tel. +48 22 2774201, fax. - REGON 36542194800000 www.zzw.waw.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Prace konserwacyjne, eksploatacyjne i porządkowe oraz naprawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania trzech zdrojów oligoceńskich wraz ze stacją uzdatniania wody i punktem czerpalnym będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Prace konserwacyjne, eksploatacyjne i porządkowe oraz naprawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania trzech zdrojów oligoceńskich wraz ze stacją uzdatniania wody i punktem czerpalnym będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50760000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information