Dostawa mikrokuwet wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonywania badań poziomu hemoglobiny we krwi.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536936)

Client
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
State
wielkopolskie
Address
60-354 Poznań, ul. Marcelińska 44 44
Phone
61 88 63 300
Fax
61 867 25 21
www
rckik-poznan.com.pl
E-Mail
karolina.biskup@rckik.poznan.pl; lukasz.kromski@rckik.poznan.pl
Created
2020-01-14

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Marcelińska 44 44 60-354 Poznań wielkopolskie tel. 61 88 63 300 fax. 61 867 25 21 REGON 00029383500000 rckik-poznan.com.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa mikrokuwet wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonywania badań poziomu hemoglobiny we krwi.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa mikrokuwet wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonywania badań poziomu hemoglobiny we krwi. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne w postaci dostawy kompletnego systemu odpowiadającego funkcjonalnie i ilościowo zasobom posiadanym przez Zamawiającego, opisanym w załączniku Nr 1. Zamawiający w zakresie niniejszego postępowania przewiduje zamówienie podstawowe oraz zamówienie z tytułu prawa opcji. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33696200-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information