Opracowanie dokumentu pn. Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536933)

Client
Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
State
dolnośląskie
Address
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 42377
Phone
71 7779230, 7779231
Fax
717 779 229
www
http://bip.um.wroc.pl
E-Mail
tomasz.kazmierczak@um.wroc.pl
Created
2020-01-14

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 42377 50-141 Wrocław dolnośląskie tel. 71 7779230, 7779231 fax. 717 779 229 REGON 10946700000000 http://bip.um.wroc.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentu pn. Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Głównym celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. „Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności”. Strategia Rozwoju Elektromobilności będzie narzędziem wspierającym działania Wrocławia w realizacji polityki elektromobilności. Przedmiot zamówienia obejmuje 5 głównych działań o zakresie: DZIAŁANIE I – Diagnoza stanu istniejącego w zakresie stanu środowiska (jakość powietrza i hałas), systemu komunikacyjnego oraz systemu energetycznego we Wrocławiu na podstawie istniejących analiz i opracowań pomocniczych z uwzględnieniem strategicznych dokumentów określających politykę Miasta w tych strefach. DZIAŁANIE II – Opracowanie projektu dokumentu pn. „Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności” DZIAŁANIE III - Udział merytoryczny w konsultacjach społecznych prowadzonych zgodnie ze standardem „Wrocław rozmawia” DZIAŁANIE IV – Udział merytoryczny w procedowaniu uchwalenia dokumentu przez Radę Miejską Wrocławia DZIAŁANIE V – Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych dotyczących procesu opracowania Strategii oraz samego dokumentu Strategii.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71242000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information