UBEZPIECZENIE INTERESÓW GMINY PRUSICE ORAZ WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I SPÓŁEK GMINNYCH, DRUŻYN I CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536931)

Client
Gmina Prusice
State
dolnośląskie
Address
55-110 Prusice, Rynek 1 1
Phone
071 3126224
Fax
071 3126229
E-Mail
prusice@prusice.pl
Created
2020-01-14

Gmina Prusice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Prusice Rynek 1 1 55-110 Prusice dolnośląskie tel. 071 3126224 fax. 071 3126229 REGON 93193510600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: UBEZPIECZENIE INTERESÓW GMINY PRUSICE ORAZ WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I SPÓŁEK GMINNYCH, DRUŻYN I CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej w zakresie: 1.1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym/użytkowanym mieniem, 1.2. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 1.3. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 1.4. dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych, 1.5. obowiązkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków i drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, 1.6. ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo). 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 2.1. Część 1: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym/użytkowanym mieniem, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 2.2. Część 2: Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych, Obowiązkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków i drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, 2.3. Część 3: Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo). 3. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia zawiera: 3.1. dla Części 1, Załącznik nr 8 i nr 9 do SIWZ 3.2. dla Części nr 2, Załącznik nr 10 do SIWZ 3.3. dla Części nr 3, Załącznik nr 11 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information