Dostawa środków czyszcząco-dezynfekujących, artykułów gospodarstwa domowego, tonerów i atramentów oraz papieru ksero.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536924)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
State
podlaskie
Address
15-950 Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 26
Phone
085 7488510, 7488531
Fax
085 7488593, 7488502
www
www.sniadecja.pl
E-Mail
zamowienia_wsz@tlen.pl
Created
2020-01-14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego ul. Marii Curie-Skłodowskiej 26 15-950 Białystok podlaskie tel. 085 7488510, 7488531 fax. 085 7488593, 7488502 REGON 50657729000000 www.sniadecja.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa środków czyszcząco-dezynfekujących, artykułów gospodarstwa domowego, tonerów i atramentów oraz papieru ksero.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów powszechnego użytku szpitalnego, zwanych w dalszej części SIWZ: „Towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty dla poszczególnych pakietów. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30000000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information