Remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół i Placówek nr 1

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516798)

Client
Zespół Szkół i Placówek Nr 1
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-323 Bydgoszcz, ul. Stawowa 53 53
Phone
52 373 25 15
Fax
52 348 68 68
www
www.zsip1.bydgoszcz.pl
E-Mail
zspnr1@bip.oswiata.bydgoszcz.pl
Created
2019-10-09

Zespół Szkół i Placówek Nr 1

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół i Placówek Nr 1 ul. Stawowa 53 53 85-323 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. 52 373 25 15 fax. 52 348 68 68 REGON 34048039900000 www.zsip1.bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół i Placówek nr 1

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót polegających na remoncie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Stawowej 53 w Bydgoszczy zgodnie z Programem Funkcjonalno — Użytkowym. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno- użytkowym oraz we wzorze umowy, które stanowią załączniki do siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information