Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516797)

Client
Urząd Gminy w Trzebieszowie
State
lubelskie
Address
21-404 Trzebieszów, Trzebieszów 89
Phone
25 7960355, 7960541 w. 204
Fax
257 960 373
www
www.trzebieszow.gmina.pl
E-Mail
eprzybysz@trzebieszow.gmina.pl
Created
2019-10-09

Urząd Gminy w Trzebieszowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy w Trzebieszowie Trzebieszów 89 21-404 Trzebieszów lubelskie tel. 25 7960355, 7960541 w. 204 fax. 257 960 373 REGON 54771500000000 www.trzebieszow.gmina.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach, o dł. 997 m, na działce o nr ewid. 449. 2.Zamówienie obejmuje: a) roboty pomiarowe i przygotowawcze; b) roboty rozbiórkowe; c) roboty ziemne; d) nawierzchnia jezdni; e) zjazdy do posesji; f) chodnik; g) roboty wykończeniowe; h) odwodnienie. 3.Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information