Przebudowa części budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmianą sposobu użytkowania obejmująca klub seniora oraz instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną całego budynku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516793)

Client
Gmina Perlejewo
State
podlaskie
Address
17-322 Perlejewo, Perlejewo 14
Phone
856 578 515,
Fax
856 578 502
www
http://big.ug.perlejewo.wrotapodlasia.pl
E-Mail
perlejewogm3@wp.pl,
Created
2019-10-09

Gmina Perlejewo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Perlejewo Perlejewo 14 17-322 Perlejewo podlaskie tel. 856 578 515, fax. 856 578 502 REGON 45067006000000 http://big.ug.perlejewo.wrotapodlasia.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa części budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmianą sposobu użytkowania obejmująca klub seniora oraz instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną całego budynku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa części budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na klub seniora (który obejmować będzie część budynku – zgodnie z dokumentacją techniczną) wraz z instalacjami: eklektyczną i wodno-kanalizacyjną (obejmujące całość budynku). CZĘŚĆ 1 – prace budowlane – klub seniora /część budynku/ CZĘŚĆ 2 – instalacja elektryczna – cały budynek CZĘŚĆ 3 – instalacja wod.-kan. – cały budynek Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki: nr 7-12 do SIWZ, które obejmują swym zakresem cały budynek. Dla przedmiotowego zamówienia wykonawcy winni wykorzystać zakres odpowiadający przedmiotowej SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111300-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information