Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2019/2020 z podziałem na zadania

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516791)

Client
Powiat Ropczycko - Sędziszowski
State
podkarpackie
Address
39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 5 5
Phone
017 2218306
Fax
017 2228571
E-Mail
ropczyce@pro.onet.pl
Created
2019-10-09

Powiat Ropczycko - Sędziszowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Ropczycko - Sędziszowski ul. Konopnickiej 5 5 39-100 Ropczyce podkarpackie tel. 017 2218306 fax. 017 2228571 REGON 69058143600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2019/2020 z podziałem na zadania

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2019/2020r. z podziałem na 14 zadań, stanowiących odrębne części: 1) Zadanie Nr 1 obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8T i pługiem jednostronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. 2) Zadanie Nr 2 obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8 T i pługiem jednostronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. 3) Zadanie Nr 3 obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8 T i pługiem jednostronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. 4) Zadanie Nr 4 obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8 T i pługiem jednostronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. 5) Zadanie Nr 5 obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8 T i pługiem jednostronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. 6) Zadanie Nr 6 obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 6 T i pługiem jednostronnym – praca w większości na terenach równinnych. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. 7) Zadanie Nr 7 obejmuje załadunek piaskarek ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 2 m3 oraz wysokości podnoszenia min. 4,0 m - miejsce załadunku - Baza materiałowa na Czekaju 8) Zadanie Nr 8 obejmuje Odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 3 osiowym z pługiem jednostronnym i dwustronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. 9) Zadanie Nr 9 obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z pługiem dwustronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. 10) Zadanie Nr 10 obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych ciągnikiem o min. mocy 150 KM z napędem 2 osiowym wraz z odśnieżarką wirnikową ciągnikową. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. 11) Zadanie Nr 11 – Odśnieżanie dróg powiatowych ciągnikiem o min. mocy 230 KM z napędem 2 osiowym wraz z piaskarką o ładowności min. 4 m3. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. 12) Zadanie Nr 12 – Odśnieżanie dróg powiatowych pługiem wirnikowym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. 13) Zadanie Nr 13 – Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. 14) Zadanie Nr 14 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach zamiejskich. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. Chodniki zamiejskie będą tylko odśnieżane lub odśnieżane z piaskowaniem w zależności od potrzeb. Zamawiający będzie wymagał od wykonawców zadań 1-6 podłączenia w pojeździe i przewożenia w trakcie pracy przekazanego przez Zamawiającego urządzenia lokalizacyjnego GPS.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90620000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information