Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516790)

Client
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
State
wielkopolskie
Address
61-553 Poznań, Jana Spychalskiego 34
Phone
618 357 901,
Fax
618 334 651
E-Mail
zp@posir.poznan.pl,
Created
2019-10-09

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznań wielkopolskie tel. 618 357 901, fax. 618 334 651 REGON -0000000000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Całkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. szacuje się na 595 843 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizację oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej zawarty jest w załączniku do SIWZ o nazwie „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” - załącznik nr 1 do SIWZ i stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt, w tym za: przebieg i terminowe wykonanie dostaw, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi – określonymi w odpowiednich przepisach dla przedmiotu zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09000000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,- zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information