Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516780)

Client
Gmina Pałecznica
State
małopolskie
Address
32-109 Pałecznica, ul. św. Jakuba 11 11
Phone
0-41 3848037
Fax
0-41 3848107
www
www.palecznica.pl
E-Mail
kielarm@poczta.onet.pl
Created
2019-10-09

Gmina Pałecznica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Pałecznica ul. św. Jakuba 11 11 32-109 Pałecznica małopolskie tel. 0-41 3848037 fax. 0-41 3848107 REGON 29000722400000 www.palecznica.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Odbudowa drogi gminnej „Pałecznica – Pamięcice – Solcza – Niezwojowice” (nr drogi 160152K, nr dz. ewid. 876, 295, 347, 278/2) w miejscowości Pałecznica, Pamięcice, Solcza, Niezwojowice w km 6+586 – 7+125, 7+900 - 8+500, 9+100 – 9+595, 2) Odbudowa drogi gminnej „Ibramowice” (nr drogi 160605K, nr dz. ewid. 213/3, 214/2, 210/1, 211/2, 207/1) w miejscowości Ibramowice w km 2+650 - 3+200 wraz z odbudową przepustu nr dz. ewid. 212/6 w miejscowości Ibramowice w km 3+165, 3) Odbudowa drogi gminnej „ul. Zielona” (nr drogi 160166K, nr dz. ewid. 858, 580/4 i 579/10) w miejscowości Pałecznica w km 0+000 - 0+534 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Pałecznica w km 0+430 4) Odbudowa drogi gminnej „Pieczonogi” (nr drogi 160602K, nr dz. ewid. 352, 353) w miejscowości Pieczonogi w km 0+000 – 0+800, 5) Odbudowa drogi gminnej „Niezwojowice” (nr drogi 160156K, nr dz. ewid 282) w miejscowości Niezwojowice w km 0+700 – 0+900.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofer

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information