Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516778)

Client
Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
State
śląskie
Address
41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20 20
Phone
32 2960600
Fax
32 296 06 05
www
www.um.sosnowiec.pl
E-Mail
informatyk@um.sosnowiec.pl
Created
2019-10-09

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta al. Zwycięstwa 20 20 41-200 Sosnowiec śląskie tel. 32 2960600 fax. 32 296 06 05 REGON 27625548200000 www.um.sosnowiec.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego i wykonawczego zadania inwestycyjnego pod nazwą: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71248000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 20.000,00 (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information