Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Lutcza – Kobyle w miejscowości Lutcza - etap I

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516766)

Client
Gmina Niebylec
State
podkarpackie
Address
38-114 Niebylec, Niebylec 170 170
Phone
17 277 30 02
Fax
017 2773454
www
www.niebylec.com.pl
E-Mail
inwestycje@niebylec.un.pl
Created
2019-10-09

Gmina Niebylec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Niebylec Niebylec 170 170 38-114 Niebylec podkarpackie tel. 17 277 30 02 fax. 017 2773454 REGON 69058219200000 www.niebylec.com.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Lutcza – Kobyle w miejscowości Lutcza - etap I

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Lutcza – Kobyle w miejscowości Lutcza, gmina Niebylec – etap I: słupy od nr 1 do 11 oraz szafa sterownicza. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: 1) przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 100 mm – podwiert rurą SRS 75 – 79 m, 2) skrzynka sterownicza zasilająca SSO-3 wolnostojąca – 1 szt, 3) kopanie rowów dla kabli, mechanicznie – 162 m3, 4) kopanie rowów dla kabli, ręcznie – 8 m3, 5) zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie – 170 m3, 6) nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego (szerokość do 0,1 m) – 1060 m, 7) ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm – rura DVK 75 – 23 m, 8) układanie kabli w rowach kablowych, ręcznie (kabel YAKXS 4x25) – 569 m, 9) układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (kabel YAKXS 4x25) – 112 m, 10) obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (kabel YAKY 4x25) – 22 szt., 11) montaż i stawianie słupów oświetleniowych (słup 9,5 m, gr. 3 mm, ocynkowany, złącze słupowe IZK 2 + fundament F-150/200, całość malowana na kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny) – 11 szt., 12) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa ledowa 50 W, II klasa izolacji – 11 szt., 13) montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki (przewód YDY 3x1,5) – 11 kpl., 14) montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupie – wysięgnik ocynkowany malowany jak słup, długości 1,5 m – 11szt., 15) układanie kabli w rowach kablowych, ręcznie, przykrycie folią (kabel YAKXS 4x35) – 5 m, 16) układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 – 12 m, 17) próby, pomiary, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna, wycinka drzew i gałęzi po trasie, porządkowanie terenu (wycena własna) – 1 kpl.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231400-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information