„REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU GMINY PIEKOSZÓW PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 66a W PIEKOSZOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 638/4”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516760)

Client
Gmina Piekoszów
State
świętokrzyskie
Address
26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66A 66
Phone
041 3061008
Fax
041 3062193
www
www.piekoszow.pl
E-Mail
przetargi@piekoszow.pl
Created
2019-10-09

Gmina Piekoszów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Piekoszów ul. Częstochowska 66A 66 26-065 Piekoszów świętokrzyskie tel. 041 3061008 fax. 041 3062193 REGON 29101059900000 www.piekoszow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU GMINY PIEKOSZÓW PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 66a W PIEKOSZOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 638/4”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU GMINY PIEKOSZÓW PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 66a W PIEKOSZOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 638/4”. 2) W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać w szczególności następujący zakres robót budowlanych: a) roboty rozbiórkowe: - demontaż stolarki drzwiowej, parapetów w niezbędnym zakresie, - rozbiórka ścian z cegły, - rozbiórka balustrady schodowej stalowej, - rozbiórka posadzek z podłożem, -rozbiórka okładziny ścian z glazury, skucie tynków; b) roboty murowane: - wykonanie przesklepień otworów drzwiowych ceownika 140 oraz bednarki 3x30 mm, - uzupełnienie otworów drzwiowych z gazobetonu; c) roboty okładzinowe ścian: - tynki wapienno cementowe, gładź gipsowa, - okładziny ścian glazurą 30x60 cm+listwa dekoracyjna 2x60 cm, - malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi oraz malowanie lakierem do powłok lazurniczych; d) podłoża i posadzki: - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy zbrojonej, - warstwy samopoziomujące z zaprawy, - wykonanie nowych posadzek z wykładzin PVC winylowych zmywalnych zgrzewalnych z listwami systemowymi, - wykonanie posadzek gress 60x60cm oraz okładzin granitowych; e) roboty montażowe stolarki i ślusarki: - montaż stolarki drzwiowej płycinowej drewnianej z ościeżnicami, - montaż drzwi stalowych EI30, - ścianki kabin z płyty mdf z drzwiami, -podokienniki z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm oraz granitu, - montaż balustrady klatki schodowej wewnętrznej ze stali nierdzewnej; f) roboty montażowe osprzętu elektrycznego i armatury sanitarnej. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej zał. nr 2 do SIWZ, na którą składają się: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót. 4) Szczegółowa charakterystyka terenu budowy objętego przedmiotem zamówienia została określona w dokumentacji technicznej stanowiącej zał. nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45400000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information