Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516753)

Client
Miasto Poznań
State
wielkopolskie
Address
61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17 17
Phone
61 8785210
Fax
61 878 50 85
www
http://bip.um.poznan.pl
E-Mail
bzp@um.poznan.pl
Created
2019-10-09

Miasto Poznań

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17 17 61-841 Poznań wielkopolskie tel. 61 8785210 fax. 61 878 50 85 REGON 63125782200000 http://bip.um.poznan.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Morasko w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony został na części: Część I – roboty budowlane w zakresie urządzeń elektrycznych: 1) wykonanie zasilania projektowanych urządzeń elektrycznych wyposażenia terenu na odcinku od istniejącej tablicy pomiarowej w budynku przy ul. Morasko 57, do projektowanego złącza kablowego Zk i szafki oświetleniowej So, łącznie ze złączem kablowym z pełnym wyposażeniem i szafką oświetleniową z pełnym wyposażeniem, 2) wykonanie instalacji oświetleniowej przy ogrodzeniu placu zabaw od strony stawu wraz z ustawieniem 2 lamp, 3) uporządkowanie terenu po ukończeniu prac i przywrócenie go do pierwotnego stanu 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Część II – roboty budowlane w zakresie nawierzchni, drogi i montażu sprzętu: 1) wykonanie drogi technicznej, pomiędzy stawem a placem zabaw, tylko na odcinku przy placu zabaw, 2) wykonanie łącznie ok 6,5 m chodnika przed wejściem na plac zabaw, tylko przed bramą i furtką wraz z dojściem do drogi technicznej 5) zagospodarowanie pasa terenu pomiędzy drogą techniczną a ogrodzeniem placu zabaw polegające na: dostawie i montażu 3 ławek, dostawie i montażu 2 koszy na śmieci, dostawie i montażu stojaka na rowery, utwardzeniu powierzchni gruntu, ułożeniu trawy z rolki na obszarze pod, pomiędzy i za ławkami, nasadzeniu 3 szt. drzew klon pospolity, 6) przełożenie krawężnika istniejącego parkingu i uzupełnienie ok. 3,5 m2 nawierzchni parkingu betonowymi płytami ażurowymi 7) doposażenie placu zabaw w nawierzchnie piaskowe amortyzujące upadki pod istniejącymi 4 urządzeniami zabawowymi, 8) przestawienie 3 istniejących urządzeń zabawowych placu zabaw w obrębie tego samego placu wraz z uzupełnieniem dwóch stopni istniejącej zjeżdżalni 9) przestawienie 4 urządzeń siłowni zewnętrznej w obrębie istniejącego terenu placu zabaw, 10) stabilizacja nawierzchni pod 4 urządzeniami siłowni zewnętrznej nawierzchnią trawiastą wzmocnioną kratami trawnikowymi z tworzywa 11) rozesłanie na terenie czarnej ziemi pozyskanej z korytowania wszelkich nawierzchni, na obszarach wskazanych przez Zamawiającego, 12) uporządkowanie terenu po ukończeniu prac i przywrócenie go do pierwotnego stanu 13) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części znajduje się w specyfikacji zakresu zadania - załącznik nr 1 do wzoru umowy wraz z projekctem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót i STWiOR.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45112720-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information