Utrzymanie terenów zielonych - wycinka drzew przy ul. Ludwikowskiej 13 w Oleśnicy, dz. nr 14/26 i 14/21 AM 71

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516751)

Client
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
State
dolnośląskie
Address
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13 13
Phone
071 3980911
Fax
071 3980912
E-Mail
zbkol@pnet.pl
Created
2019-10-09

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13 13 56-400 Oleśnica dolnośląskie tel. 071 3980911 fax. 071 3980912 REGON 93102216200000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie terenów zielonych - wycinka drzew przy ul. Ludwikowskiej 13 w Oleśnicy, dz. nr 14/26 i 14/21 AM 71

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew przy ul. Ludwikowskiej 13 w Oleśnicy, dz. nr 14/26 i 14/21 AM 71.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77211400-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information