Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i powierzchni wewnątrz w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516750)

Client
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
State
pomorskie
Address
80-862 Gdańsk, Pl. Władysława Bartoszewskiego 1
Phone
58 323 75 20
Fax
58 323 75 30
www
www.muzeum1939.pl
E-Mail
a.dlugosz@muzeum1939.pl
Created
2019-10-09

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Pl. Władysława Bartoszewskiego 1 80-862 Gdańsk pomorskie tel. 58 323 75 20 fax. 58 323 75 30 REGON 36701129000000 www.muzeum1939.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i powierzchni wewnątrz w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania terenów zewnętrznych i powierzchni wewnątrz w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy Placu Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk. Ogólna powierzchnia pozioma do utrzymania czystości wynosi 30.560,18 m2, a powierzchnia pionowa 4037,97 m2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości – 25.000 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100. Szczegółowe informacje zawarte w rozdziale IX SIWZ

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information