Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z jednostkami organizacyjnymi

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516748)

Client
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
State
warmińsko-mazurskie
Address
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1 1
Phone
56 472-96-32
Fax
56 474-27-14
www
www.umnowemiasto.pl
E-Mail
zp@umnowemiasto.pl
Created
2019-10-09

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie warmińsko-mazurskie tel. 56 472-96-32 fax. 56 474-27-14 REGON 87111888500000 www.umnowemiasto.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z jednostkami organizacyjnymi

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części: Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: • od kradzieży z włamaniem i rabunku, • przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance, 5) ubezpieczenie Zielona Karta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information