Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej STVD w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 48

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516743)

Client
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-515 Szczecin, pl. Małopolska 48
Phone
91 430 95 11
www
http://filharmonia.szczecin.pl/
E-Mail
d.burdzinska@filharmonia.szczecin.pl
Created
2019-10-09

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie pl. Małopolska 48 70-515 Szczecin zachodniopomorskie tel. 91 430 95 11 REGON 28048800000000 http://filharmonia.szczecin.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej STVD w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 48

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej STVD w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 48”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, siwz, wiedzą techniczną oraz z obowiązującymi normami i powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Szczegółowy zakres zamówienia Zamawiający wskazał w załączniku nr 6 do siwz_szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 32520000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium należy wnieść w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information