Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do 0+992 km w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki Gmina Proszowice, powiat proszowicki realizowany z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516742)

Client
Gmina Proszowice
State
małopolskie
Address
32-100 Proszowice, 3 Maja 72
Phone
12 386 10 05
Fax
12 386 15 55
www
www.proszowice.pl
E-Mail
inwestycje@proszowice.pl
Created
2019-10-09

Gmina Proszowice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Proszowice 3 Maja 72 32-100 Proszowice małopolskie tel. 12 386 10 05 fax. 12 386 15 55 REGON 35155603300000 www.proszowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do 0+992 km w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki Gmina Proszowice, powiat proszowicki realizowany z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do 0+992 km w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki Gmina Proszowice, powiat proszowicki realizowany z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych. Remont drogi gminnej nr 160208K w m. Proszowice w km. 0+086 -0+922 obejmuje: • remont nawierzchni istniejącej jezdni • remont nawierzchni istniejących chodników • remont nawierzchni istniejących poboczy • docelową organizację ruchu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku A zawierający opis techniczny, przedmiar robót, przekroje, plany zagospodarowania oraz STWiOR. Ponadto Wykonawca będzie obowiązany do:  utrzymywania drożności komunikacyjnej chodników i dróg oraz zabezpieczenia miejsc wykonywania robót,  wykonania tymczasowej organizacji ruchu tj. wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i jej wdrożenie,  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku na terenie budowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information