Przebudowa drogi nr ewid. dz. 758, 785, 105/1 „Za plebanią” w km 0+000-0+125 i 0+145-0+380 w miejscowości Łączki Jagiellońskie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516740)

Client
Gmina Wojaszówka
State
podkarpackie
Address
38-471 Wojaszówka, Wojaszówka 115 115
Phone
013 4385016
Fax
013 4385225
www
www.wojaszowka.pl
E-Mail
ug_wojaszowka@poczta.onet.pl
Created
2019-10-09

Gmina Wojaszówka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wojaszówka Wojaszówka 115 115 38-471 Wojaszówka podkarpackie tel. 013 4385016 fax. 013 4385225 REGON 37044060800000 www.wojaszowka.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi nr ewid. dz. 758, 785, 105/1 „Za plebanią” w km 0+000-0+125 i 0+145-0+380 w miejscowości Łączki Jagiellońskie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przebudowa drogi nr ewid. dz. 758, 785, 105/1 „Za plebanią” w km 0+000-0+125 i 0+145-0+380 w miejscowości Łączki Jagiellońskie na dł. 360 mb. - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 360 mb; - wykonanie konstrukcji zabezpieczającej w postaci przypory z koszy siatkowo- kamiennych, - wykonanie wszystkich prac towarzyszących w związku z przebudową drogi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 10 000,00 PLN. (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100 ).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information