Dostawa sprzętu do natryskiwania plazmowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516737)

Client
Politechnika Wrocławska
State
dolnośląskie
Address
50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
Phone
71 3202182,3203145
Fax
71 3202143
www
http://przetargi.pwr.edu.pl/
E-Mail
bzp@pwr.edu.pl
Created
2019-10-09

Politechnika Wrocławska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Politechnika Wrocławska ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27 50-370 Wrocław dolnośląskie tel. 71 3202182,3203145 fax. 71 3202143 REGON 55181193009000 http://przetargi.pwr.edu.pl/

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu do natryskiwania plazmowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu do natryskiwania plazmowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna: Załącznik do SIWZ nr 3 (w wersji polskiej i angielskiej). Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ (w wersji polskiej i angielskiej). Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu na własny koszt i własnym transportem - na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa - W10/K4, Bud. B-9, pok. 119, 50-371 Wrocław, ul. Łukasiewicza 7-9. 3. Prawo opcji Zgodnie z zapisem § 5 Wzoru umowy, Zamawiającemu przysługuje 2-letnie prawo opcji polegające na zwiększeniu zamówienia podstawowego i rozbudowie urządzenia zgodnie z Zał. nr 4 do SIWZ w części "Opcjonalny przedmiot zamówienia" - w okolicznościach wskazanych w ust.1 - 5 § 5 Wzoru umowy. 4. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 5. Obowiązuje gwarancja min. 24 miesięcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38500000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information