„Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów poprocesowych powstałych w instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych przy SPZZOZ w Gryficach”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516732)

Client
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
State
zachodniopomorskie
Address
72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27
Phone
913 842 127
Fax
913 842 127
www
www.medicam.pl
E-Mail
zamowienia@medicam.pl
Created
2019-10-09

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Niechorska 27 72-300 Gryfice zachodniopomorskie tel. 913 842 127 fax. 913 842 127 REGON 31028400000000 www.medicam.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów poprocesowych powstałych w instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych przy SPZZOZ w Gryficach”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie, w tym odzysk lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach: 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 11* i 19 01 13 powstających w wyniku prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorska 27, 72 - 300 Gryfice. Szacunkowa łączna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru, transportu i odzysku/ unieszkodliwienia w trakcie trwania umowy wyniesie: -odpad o kodzie 19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych (filtr workowy) ok.2 t -odpad o kodzie 19 01 10* - zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych, ok. 100 t -odpad o kodzie 19 01 11* - żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne ok. 450 t -odpad o kodzie 19 01 13* – popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne) – ok. 150 t

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information