Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi dla ambulansów oraz samochodów osobowych.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516731)

Client
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
State
lubelskie
Address
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 8
Phone
081 5337790
Fax
081 5337800
E-Mail
zampubliczne@pogotowie.lublin.pl
Created
2019-10-09

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Spadochroniarzy 8 8 20-043 Lublin lubelskie tel. 081 5337790 fax. 081 5337800 REGON 43101862100000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi dla ambulansów oraz samochodów osobowych.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi dla ambulansów oraz samochodów osobowych na dz. nr 29/17, ark. 3, obr. 5 Czechówka Górna Wieś przy ul. Kompozytorów Polskich w Lublinie, łącząca al. M. Smorawińskiego z al. Kompozytorów Polskich umożliwiającej dojazd do budynku WPR SP ZOZ w Lublinie na terenie dzielnicy Czechów. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi ma polegać na: - rozbiórce dróg i ciągów pieszych, - oczyszczeniu mechanicznym oraz skropieniu asfaltem nawierzchni drogowych, - robotach remontowych w obrębie jezdni, chodników i parkingu, - regulacji studzienek, - budowie i renowacji trawników. Szczegóły dotyczące realizacji całości robót budowlanych oraz normy, jakie muszą spełniać zastosowane materiały, związane z wykonaniem przedmiotowej przebudowy zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ ( Zał nr 2A, 2B, 2C i 2D ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information