Budowa oświetlenia parkowego - Park Westerplatte w Tarnowie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516730)

Client
Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa Wydział Komunikacji
State
małopolskie
Address
33-100 Tarnów, ul. Nowa 4 4
Phone
14 6882526
Fax
14 6214411
www
www.tarnow.pl
E-Mail
m.oracz@umt.tarnow.pl; j.gawron@umt.tarnow.pl
Created
2019-10-09

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa Wydział Komunikacji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa Wydział Komunikacji ul. Nowa 4 4 33-100 Tarnów małopolskie tel. 14 6882526 fax. 14 6214411 REGON 85166132300000 www.tarnow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia parkowego - Park Westerplatte w Tarnowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie między innymi następujących robót budowlanych: a) wykonanie wykopów pod fundamenty i linie kablowe 127 m³; b) posadowienie fundamentów - 20 szt.; c) ułożenie kabli w wykopach (477 m), w rurach osłonowych (61 m) oraz ich zasypanie; d) zabudowa stanowisk słupowych wraz z oprawami - 20 szt.; e) montaż opraw liniowych LED w gruncie - 4 szt.; f) posadowienie skrzyni oświetleniowej SOU - 1 szt.; g) włączenie linii pod napięcie i uruchomienie; h) uporządkowanie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego; i) wykonanie pomiarów i prób pomontażowych; j) wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45316110-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information