Przebudowa ul. Wilimowskiego w Katowicach

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516724)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2019-10-09

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ul. Wilimowskiego w Katowicach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przebudowa ul. Wilimowskiego w Katowicach. 1. Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem - 1390m3. 2. Ułożenie krawężników bet. na ławie betonowej – 217mb. 3. Ułożenie obrzeży bet. na ławie betonowej – 120mb 4. Parkingi i wjazdy:  Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 35cm – 300m2,  Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 300m2. 5. Chodnik  Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20cm – 450m2,  Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 520m2. 6. Jezdnia:  Wyrównanie mieszanką mineralnoasfaltową – 40t  Ułożenie warstwy ścieralnej gr4.cm – 800m2.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie:osiemtysięcyzłotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 24.10.2019 r. do godz. 09:55

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information