Dostawa oprogramowania ERP dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516722)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
State
mazowieckie
Address
01-445 Warszawa, E. Ciołka 11
Phone
228 360 191,
Fax
228 378 127
www
www.zozwola.pl
E-Mail
eliza.milecka@zozwola.pl,
Created
2019-10-09

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście E. Ciołka 11 01-445 Warszawa mazowieckie tel. 228 360 191, fax. 228 378 127 REGON 10183960000000 www.zozwola.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa oprogramowania ERP dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania ERP dla SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego został zawarty w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information