Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów w 2020 roku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516720)

Client
Centralne Biuro Antykorupcyjne
State
mazowieckie
Address
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9 9
Phone
22 437 13 00
Fax
22 437 13 90
www
www.cba.gov.pl
E-Mail
zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Created
2019-10-09

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centralne Biuro Antykorupcyjne Al. Ujazdowskie 9 9 00-583 Warszawa mazowieckie tel. 22 437 13 00 fax. 22 437 13 90 REGON 14061045400000 www.cba.gov.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów w 2020 roku

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Pełny opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 oraz pełna specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ wraz z poszczególnymi modelami samochodów zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału oraz zostaną zakwalifikowani wg kryteriów selekcji do złożenia oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34360000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: restricted tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information