Przeglądy aparatury medycznej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516715)

Client
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
State
śląskie
Address
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13
Phone
32 2623422
Fax
32 2623422
www
www.zco-dg.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
Created
2019-10-09

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13 41-300 Dąbrowa Górnicza śląskie tel. 32 2623422 fax. 32 2623422 REGON 31007700000000 www.zco-dg.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeglądy aparatury medycznej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów aparatury medycznej zainstalowanej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. 2. Szczegółowy zakres przedmiotowy przeglądów i usług serwisowych urządzenia jak również warunki realizacji usług serwisowych zostały opisane w załączniku nr 5 do SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Wykonawca składający ofertę winien posiadać stosowne uprawnienia niezbędne do wykonywania usług serwisowych sprzętu. 4. Wykonawca winien wykonywać usługi serwisu zgodnie z instrukcjami używania urządzeń, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością. 5. Przeglądy okresowe urządzeń będą wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, a ich częstotliwość i zakres wynikać będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji używania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71356100-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information