Dostawa artykułów do utrzymania czystości

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516714)

Client
Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
State
zachodniopomorskie
Address
78-100 Kołobrzeg, ks. Piotra Ściegiennego 1
Phone
943 548 802,
Fax
94 35 225 16
www
www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
E-Mail
m.zasada@uzdrowisko.kolobrzeg.pl,
Created
2019-10-09

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna ks. Piotra Ściegiennego 1 78-100 Kołobrzeg zachodniopomorskie tel. 943 548 802, fax. 94 35 225 16 REGON 28817100000000 www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa artykułów do utrzymania czystości

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do obiektów zamawiającego artykułów chemii gospodarczej (do utrzymania czystości) wyszczególnionych w układzie asortymentowo-ilościowym w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiane artykuły, dostarczane powinny być w opakowaniach producenta. Na opakowaniu muszą być uwidocznione, co najmniej następujące informacje: - nazwa producenta towaru, - nazwa i cechy produktu, - ilość sztuk w opakowaniu lub masa towaru, jeżeli towar dostarczany jest w opakowaniach zbiorczych. Opakowanie powinno być dostosowane do właściwości danego towaru, bez uszkodzeń, odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa pracy. Dla części wyrobów wymienionych w załączniku nr 1 z adnotacją w kolumnie uwagi wymagane jest posiadanie atestu dopuszczającego te wyroby do kontaktu z żywnością. Podane w wykazie artykułów ilości zamawianych towarów nie są wielkościami ostatecznie wymaganymi i ich dostawa może się wahać, w zależności od potrzeb zamawiającego, w zakresie do 10% zamówienia określonego w załączniku nr 1. 3. Dostawy powinny być realizowane transportem wykonawcy. 4. Dostawy powinny być realizowane sukcesywnie, partiami towarów, zgodnie z odrębnymi zleceniami zamawiającego. Realizacja zlecenia częściowego dostawy określonych artykułów powinna nastąpić nie później niż przed upływem 12 godzin od złożenia zlecenia lub w uzgodnionym czasie. Przewiduje się częstotliwość dostaw nie większą niż 2 razy w miesiącu. 5. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części, ani składania ofert wariantowych. 6. Dostawa zgodne z zamówieniem (niedopuszczalne są zamienniki) w wyznaczone miejsce i w wyznaczonym terminie. Artykuły dobrej jakości, płatność przelewem 30 dni od dostawy. 7. Dostawa na koszt dostawcy. 8. Artykuły nie spełniające wymogów będą zwracane przez pracowników obiektu na koszt dostawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39800000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 2.000,00 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information