DOSTAWA ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO Z TOREM WIZYJNYM 4K

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516712)

Client
Powiat Lubartowski
State
lubelskie
Address
21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8 8
Phone
081 8552865
Fax
081 8543324
E-Mail
techniczny@powiatlubartowski.pl
Created
2019-10-09

Powiat Lubartowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Lubartowski ul. Słowackiego 8 8 21-100 Lubartów lubelskie tel. 081 8552865 fax. 081 8543324 REGON 43101919300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO Z TOREM WIZYJNYM 4K

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym 4k. wraz z instrukcją obsługi w wersji elektronicznej i papierowej (w języku polskim), a także wymaganymi świadectwami, atestami itp., Sprzęt zostanie dostarczony do siedziby SPZOZ w Lubartowie ul. Cicha 14 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zamontowania i uruchomienia sprzętu zgodnie z warunkami technicznymi dostarczonego sprzętu oraz przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w pełnym zakresie objętym instrukcją użytkowania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33162000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information