Zakup sprzętu komputerowego w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516700)

Client
Gmina Miasto Krosno
State
podkarpackie
Address
38-400 Krosno, Lwowska 28
Phone
13 47 43 218
Fax
13 47 43 218
www
www.krosno.pl
E-Mail
zp@um.krosno.pl
Created
2019-10-09

Gmina Miasto Krosno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Krosno Lwowska 28 38-400 Krosno podkarpackie tel. 13 47 43 218 fax. 13 47 43 218 REGON 52698900000000 www.krosno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup sprzętu komputerowego w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania: 1) komputer z dedykowaną grafiką wraz z systemem operacyjnym – 4 szt., 2) komputer z grafiką zintegrowaną wraz z systemem operacyjnym – 4 szt., 3) monitor min. 21” – 4 szt., 4) monitor min. 27” – 4 szt., 5) drukarka A4 laserowa monochromatyczna – 8 szt.; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna). 2. Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na asortyment o co najmniej równoważnych parametrach, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. W ramach umowy wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy bezpośrednio do Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 4. Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30214000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information