Renowacja rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi przy ul. Warszawska – Tęczowa w m. Pisz

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499674)

Client
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
State
warmińsko-mazurskie
Address
12-200 Pisz, ul. Tęczowa 2 2
Phone
087 4232022
Fax
087 4232022
E-Mail
mariopisz@wp.pl
Created
2019-07-21

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tęczowa 2 2 12-200 Pisz warmińsko-mazurskie tel. 087 4232022 fax. 087 4232022 REGON 79012553400000

I.2) Type of contracting: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Renowacja rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi przy ul. Warszawska – Tęczowa w m. Pisz

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezwykopowejrenowacji rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi - 7 szt.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453100-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 9.000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy 0/100 zł) 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszcz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information