Przebudowa segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienie elewacji

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499670)

Client
Szkoła Policji w Pile
State
wielkopolskie
Address
64-920 Piła, Pl. Staszica 7 7
Phone
067 3522134
Fax
067 3522322
www
www.pila.szkolapolicji.gov.pl
E-Mail
sppil@zeus.miko.pila.pl
Created
2019-07-20

Szkoła Policji w Pile

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szkoła Policji w Pile Pl. Staszica 7 7 64-920 Piła wielkopolskie tel. 067 3522134 fax. 067 3522322 REGON 57029066300000 www.pila.szkolapolicji.gov.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz odnowienie elewacji

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45452000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w odniesieniu do przedmiotu zamówienia w wysokości: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj. w: 1) pieniądzu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information