Opracowanie merytoryczne oraz graficzne a także skład, druk i dostarczenie folderu „Weekend z przyrodą w Łódzkiem" w ramach projektu „Kolejowe Niedziele - promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środ

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499651)

Client
Województwo Łódzkie
State
łódzkie
Address
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 8
Phone
042 6633385, 6633384
Fax
042 6633391
www
www.lodzkie.pl
E-Mail
or.info@lodzkie.pl
Created
2019-07-19

Województwo Łódzkie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 8 90-051 Łódź łódzkie tel. 042 6633385, 6633384 fax. 042 6633391 REGON 47207171500000 www.lodzkie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie merytoryczne oraz graficzne a także skład, druk i dostarczenie folderu „Weekend z przyrodą w Łódzkiem" w ramach projektu „Kolejowe Niedziele - promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środ

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne oraz graficzne, a także skład, druk i dostarczenie folderu „ Weekend z przyrodą w Łódzkiem” w ramach projektu „Kolejowe Niedziele – promocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne” oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79823000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information