Przeprowadzenie szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników badań i prawa własności intelektualnej dla pracowników WUM w podziale na pakiety

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499640)

Client
Warszawski Uniwersytet Medyczny
State
mazowieckie
Address
02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61 61
Phone
22 5720366
Fax
22 5720363
www
www.wum.edu.pl
E-Mail
aez@am.edu.pl
Created
2019-07-19

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Żwirki i Wigury 61 61 02-091 Warszawa mazowieckie tel. 22 5720366 fax. 22 5720363 REGON 00028891700000 www.wum.edu.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników badań i prawa własności intelektualnej dla pracowników WUM w podziale na pakiety

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników badań i prawa własności intelektualnej dla pracowników WUM w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: - Pakiet 1: Szkolenie dla pracowników WUM: Prezentacja wyników badań oraz autoprezentacja przed potencjalnymi inwestorami; - Pakiet 2: Szkolenie dla pracowników WUM: Ochrona własności intelektualnej w obszarze life sciences; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdego z Pakietów został określony w Opisach przedmiotu zamówienia, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.2 do SIWZ oraz Załączniku nr 5 – Wzorze umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80000000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information