Projekt placu zabaw na ul. Krasińskiego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499622)

Client
Gmina Wadowice Urząd Miejski
State
małopolskie
Address
34-100 Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
Phone
+48 33 873 18 11
Fax
+48 33 873 18 15
www
www.wadowice.pl
E-Mail
zamowienia@wadowice.pl, jgrzyb@wadowice.pl
Created
2019-07-19

Gmina Wadowice Urząd Miejski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wadowice Urząd Miejski pl. Jana Pawła II 23 34-100 Wadowice małopolskie tel. +48 33 873 18 11 fax. +48 33 873 18 15 REGON 00052642300000 www.wadowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Projekt placu zabaw na ul. Krasińskiego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt placu zabaw na ul. Krasińskiego”. obejmujący sporządzenie projektu koncepcyjnego, kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 13.09.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. 2018. poz. 1935)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71200000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information