Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499621)

Client
Gmina Wieliszew
State
mazowieckie
Address
05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 1
Phone
227 822 596
Fax
227 822 732
www
www.wieliszew.pl
E-Mail
zzp@wieliszew.pl
Created
2019-07-19

Gmina Wieliszew

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wieliszew ul. Modlińska 1 05-135 Wieliszew mazowieckie tel. 227 822 596 fax. 227 822 732 REGON 13270577000000 www.wieliszew.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie, w celu naprawy stanu technicznego budynku, zakres zamówienia obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze, - demontaż i prace rozbiórkowe, - roboty uzupełniające i wymianę spękań fug na posadzce z gresu, - naprawa spękań murów w obrębie nadproży drzwiowych, - naprawa mocowania osłon filarów, mocowania kosza, mocowania drabinek, - uszczelnienie na styku rama okna – mur, - naprawa pokrycia dachowego, - prace porządkowe. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information