Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji pn. Budowa parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499617)

Client
Powiat Wołomiński
State
mazowieckie
Address
05-200 Wołomin, Prądzyńskiego 3
Phone
7874301,03,04 w. 152,
Fax
22 7765093
E-Mail
bzp@powiat-wolominski.pl,
Created
2019-07-19

Powiat Wołomiński

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Wołomiński Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin mazowieckie tel. 7874301,03,04 w. 152, fax. 22 7765093 REGON 13269344000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji pn. Budowa parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji pn. Budowa parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71322000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium w wysokości: 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kas

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information