Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Głubczycach

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499602)

Client
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
State
opolskie
Address
48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Phone
774 801 170
Fax
774 801 171
www
www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl
E-Mail
spzoz.gl.st@op.pl
Created
2019-07-19

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 48-100 Głubczyce opolskie tel. 774 801 170 fax. 774 801 171 REGON 31157900000000 www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Głubczycach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe - załączniki nr 2.1 – 2.5 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl stanowiące integralną część SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części zamówienia: część nr 1 – Dostawa preparatów do higieny rąk, skóry i błon śluzowych – wg załącznika nr 2.1 do SIWZ; część nr 2 – Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu endoskopowego i termolabilnego, wyrobów medycznych – wg załącznika nr 2.2 do SIWZ; część nr 3 – Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni – wg załącznika nr 2.3 do SIWZ; część nr 4 – Dostawa preparatów do dezynfekcji małych powierzchni – wg załącznika nr 2.4 do SIWZ; część nr 5 – Dostawa preparatów do posiadanej myjni Medivators – wg załącznika nr 2.5 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33631600-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information