Budowa kwatery nr 3 w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach - Etap 1

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499596)

Client
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o.
State
opolskie
Address
48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 32 32
Phone
(077) 435 8418
Fax
(077) 435 8605
E-Mail
ekomhigiena@wp.pl
Created
2019-07-19

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32 32 48-303 Nysa opolskie tel. (077) 435 8418 fax. (077) 435 8605 REGON 53102096800000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa kwatery nr 3 w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach - Etap 1

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - wytyczenie obiektów w terenie, - wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego ukształtowania, - wykonanie warstw konstrukcyjnych składowiska, - wykonanie uzbrojenia terenu – zewnętrzna instalacja kanalizacji odciekowej, - wykonanie rowów opaskowych i dróg technologicznych, - wykonanie pasa zielni oraz roboty wykończeniowe i porządkowe w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45222110-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wysokość wadium. 1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 2)okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium musi b

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information