Świadczenie usług badawczych stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496477)

Client
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
State
podkarpackie
Address
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 120
Phone
17 7470600
Fax
17 7470601
E-Mail
kadry@rops.rzeszow.pl
Created
2019-07-11

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120 120 35-078 Rzeszów podkarpackie tel. 17 7470600 fax. 17 7470601 REGON 18019395300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług badawczych stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część 1: przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie współpracy podkarpackich JST z sektorem ekonomii społecznej w roku 2018 wraz z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za 2018 rok (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020); Część 2: przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej wraz z dokonaniem monitoringu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019 (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020) Celem głównym badania jest pogłębiona ocena stanu ekonomii społecznej w województwie podkarpackim połączona z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019 oraz 2019 (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79310000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information